193

Նախարարի հրամանով սահմանվել են միջին և ավագ դասարաններում կիրառվող սանիտարական կանոնները