106

Արցախ կարող եք գնալ, կամ Արցախից վերադառնալ միայն նշված դեպքերում