180

«Հյուսիս-հարավ» ճանապարհահատվածից բազալտի խճաքար են գողացել