Ժամանակին քաղաքապետին «բոքսի հրավիրած» կառուցապատողը նոր խնդրահարույց

Ժամանակին քաղաքապետին «բոքսի հրավիրած» կառուցապատողը նոր խնդրահարույց