164

Կրթության ոլորտում հաստատությունների ֆինանսավորման դրույթներում իրականացվեց փոփոխություն