133

Խախտվել է զանգվածային միջոցառումների արգելքի մասին դրույթը