610

Անտառահատումներից գանձվող տուգանքներն անտառների վերականգնմանը չեն ուղղվել. իսկ ու՞ր են դրանք