48

Արցախցիները Հայաստանում բուժծառայություններից օգտվում են անվճար