150

Պետք է սահմանել այս փուլի առաջնահերթությունները և կտրուկ փոփոխությունների գնալ