57

Կրակային պատրաստության պարապմունք, ֆիզիկական ստուգարք, տեսչական ստուգումներ