54

Երախտապարտ ենք Լիտվայի և Իտալիայի կառավարություններին բուժաշխատողների ուղարկելու համար