33

Հանե՛ք ձեր գլուխներից ՍԴ ճգնաժամի ցեցը. Գևորգ Պետրոսյան