74

Երևանի 12 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում ուսումնասիրություններ են անցկացվել