54

ՀՀ քաղաքացիները Թուրքիայից տեղափոխվեցին հայրենիք