51

ՀՀ քաղաքացիները Թուրքիայից տեղափոխվեցին հայրենիք