860

Վրաստանում պետությունը կֆինանսավորի կոմունալ վճարումները