302

Կաթողիկոսը հանդիպել է սիրիահայ ընտանիքների երեխաների հետ