233

«Ճամփորդի՛ր առանց Covid-19-ի» էլեկտրոնային ծրագրի միջոցով անձը կկարողանա հատել երկրի սահմանը