488

Վիրավոր զինվորի հավատարիմը հիվանդանոցի առաջ սպասում է նրան