185

Կապան համայնքի տարածքում չեն իրականացվում սահմանազատման աշխատանքներ