60

Աջափնյակում առաջնահերթ փոխարինման ենթակա վերելակները փոխարինվում են նորերով