62

«10 միլիոն ծառ» համահայկական ծառատունկը՝ մինչև 2021-ի ավարտը