17

Շիրակի մարզում տնային ինքնամեկուսացման ցուցում ունի 465 քաղաքացի