24

Մանկապարտեզներում թերացումներն ու խախտումները էականորեն նվազել են