142

Հաստատվել է քոլեջների և ուսումնարանների ընդունելության և պետական որակավորման ուս. տարվա կարգը