92

56 համակարգչային տեխնիկա է հատկացվել Արմավիրի խոցելի խմբերում գտնվող ընտանիքներին