89

16 դպրոցների անապահով ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել են համակարգիչներ