1294

Հայաստան ժամանած 11895 հոգու ինքնամեկուսացման ծանուցագիր է տրվել