1367

Ֆինանսական աջակցություն՝ մինչև 18 տարեկան այն երեխաներին, որոնց ծնողները գրանցված աշխատող չեն