317

Ձկների զանգվածային անկում. կկատարվեն ջրի նմուշառման աշխատանքներ