NO COMMENT. Նոր Նորքի 2-րդ զանգված
Aurora News-ը չի դադարում լուսանկարներ ստանալ Երևանի տարբեր փողոցներից, որտեղ չեն կատարվում աղբի մաքրման աշխատանքներ։ Այս անգամ լուսանկարը Նոր Նորքի 2-րդ զանգվածից է, որն ուղարկել է Ալբերտը։

Քաղաքականություն

Պատահարներ