110

Արյան թթվածնի մոնիթորինգի պուլսօքսիմետրեր՝ Կոտայքի մարզի բուժհաստատություններին