119

Մարտակերտի գրեթե բոլոր բնակավայրերում վերաբացվել և գործում են դպրոցները