152

«Ձկան խանութի» գետնանցումը դուրս է բերվում հակասանիտարական վիճակից