112

Զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքներին փոխհատուցում կտրվի