896

Փոփոխություններ՝ վարորդական իրավունք տրամադրելու գործընթացում